English I
Kapasite Geliştirme

Afet Kültürü ve Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması Eğitmen Eğitimi

Bağış Yap!

Hayata Destek, 19 Mayıs 2011 depremi sonrası, Simav halkını afetlere ve özellikle depreme hazırlık konusunda bilinçlendirme ve hanelerde yapısal olmayan risklerin azaltılmasına katkı sağlayarak psiko-sosyal destek veriyor.

Bu projeyi yerel kapasiteyi kullanarak ve geliştirerek uygulayan Hayata Destek, Simav’da 29 gönüllü akran eğitici üzerinden 8.000 kişiye ulaşmayı planlıyor.

Bu proje dahilinde Simav halkının ihtiyaçlarına uygun Afet Kültürü ve Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması Akran Eğitici Eğitimi ve Yaygınlaştırma Eğitimi modülleri ve kitapçıkları hazırlandı.

Tarih: 2011 – 2012

Yer: Kütahya / Simav

Katılımcı Sayısı: 29 ev kadını ve meslek sahibi

İnsani Yardımın Temel İlkeleri Sertifika Programı

Hayata Destek, insani yardım alanında çalışabilecek kalifiye insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor. Amaç, Türkiye ve çevre ülkelerde meydana gelen...