English I
Afete Hazırlık / Risk Azaltma

Afete Hazırlık için Afet Yönetim Portalı Projesi

Bağış Yap!

Türkiye’nin afetler konusunda yüksek risk taşıyan bir ülke olmasından dolayı, Hayata Destek, afet ve acil durum anında potansiyel ortaklıkların kurulabilmesi için afet yönetimi ve insani yardım alanında faal kurum ve kuruluşlarının iletişim ve işbirlikleri kurabileceği bir ağı oluşturdu.

Proje Türkiye’deki tüm ilgili kurum ve kuruluşların kurulan iletişim ağında kaynak, kapasite ve tecrübe paylaşımıyla ilerideki afetlere hazır olmalarını amaçlıyor.  Bu, katılımcıların tanınması, ortaklık için gerekli şartların kararlaştırılması, Türkiye’deki yardım kurumlarının kapasitelerini ve sağlanan insani yardımın kalitesini arttırarak afetlere daha etkili müdahalede bulunabilmelerinin sağlanması ve periyodik toplantılar ve koordinasyon hizmeti aracılığıyla iletişim ağını devam ettirerek sağlandı.

Bu proje çerçevesinde düzenlenen etkinlikler arasında kapasite geliştirme eğitimleri,  atölye çalışmaları, tematik toplantılar, bir simülasyon, bir konferans ve bir sempozyum bulunuyor.  Türkiye’deki insani yardım kuruluşları arasında hızlı iletişim sağlamak, deneyimleri, haberleri, kaynakları, örnek olayları ve duyuruları paylaşmak için Afet Yönetim Portalı isimli bir web sitesi kuruldu.  

Tarih: 2009-2011

Yer: İstanbul

Faydalanıcılar: Afet yönetimi ve insani yardım alanında rol alan paydaşlar

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP)

 Hayata Destek Derneği, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil T...