English I
Afete Hazırlık / Risk Azaltma

Hayata Destek İnsani Yardım İnsiyatifi Projesi

Bağış Yap!

Hayata Destek, insani yardım alanında çalışabilecek kalifiye insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor. Amaç, Türkiye ve çevre ülkelerde meydana gelen afetlere müdahale edebilecek ve acil durum operasyonlarında profesyonel olarak görev alabilecek kişileri biraraya getirmek. 

Bu amaçla oluşturulan HAYDİ (Hayata Destek İnsani Yardım İnsiyatifi) sivil toplum alanında kariyer yapmak, afetler sonrasında insani yardım alanında çalışmak ve kendini bu alanda yetiştirmek isteyen gençlere ve meslek sahiplerine yönelik ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor.

Elli saatlik (7 tam günlük) bu sertifika programı kapsamında katılımcılar aşağıdaki konularda yetkinlik kazanıyorlar:

• İnsani yardımın nasıl yürüdüğünü daha iyi anlama


• İnsani yardımda prensipleri, standartları ve yaklaşımları tanımlama

• Afet durumunda proje yönetim döngüsünü uygulama

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen ilk eğitim Aralık 2011’de gerçekleşti.

Hayata Destek İnsani Yardım İnsiyatifi projesi çerçevesinde sürecek eğitimler ve toplantılar sayesinde afetlerde proje ve operasyonel yönetim konusunda bilgili, yetkin ve tecrübeli kişiler ağı oluşmuş olacak; afet öncesi hazırlık adına önemli adımlar atılmış olacak.

Tarih: 2011-2012

Yer: İstanbul

Katılımcı Sayısı: Öğrenciler ve meslek sahipleri

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP)

 Hayata Destek Derneği, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil T...