English I
Kapasite Geliştirme

İnsani Yardımın Temel İlkeleri Sertifika Programı

Bağış Yap!

Hayata Destek, insani yardım alanında çalışabilecek kalifiye insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor.

Amaç, Türkiye ve çevre ülkelerde meydana gelen afetlere müdahale edebilecek ve acil durum operasyonlarında profesyonel olarak görev alabilecek kişileri biraraya getirmek.  Bu amaçla oluşturulan HAYDİ (Hayata Destek İnsani Yardım İnsiyatifi) sivil toplum alanında kariyer yapmak, afetler sonrasında insani yardım alanında çalışmak ve kendini bu alanda yetiştirmek isteyen gençlere ve meslek sahiplerine yönelik ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor.

Elli saatlik (7 tam günlük) bu sertifika programı kapsamında katılımcılar aşağıdaki konularda yetkinlik kazanıyorlar:

• İnsani yardımın nasıl yürüdüğünü daha iyi anlama

• İnsani yardımda prensipleri, standartları ve yaklaşımları tanımlama
• Afet durumunda proje yönetim döngüsünü uygulama

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen ilk eğitim Aralık 2011’de gerçekleşti.

Tarih: Aralık 2011

Yer: İstanbul

Katılımcı Sayısı: 22 öğrenci ve meslek sahibi

Afet Kültürü ve Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması Eğitmen Eğitimi

Hayata Destek, 19 Mayıs 2011 depremi sonrası, Simav halkını afetlere ve özellikle depreme hazırlık konusunda bilinçlendirme ve hanelerde yapısal olm...