English I
Kapasite Geliştirme

Katılımcı Proje Yönetiminde Kapasite Arttırma Projesi

Bağış Yap!

Hayata Destek, İstanbul’daki sivil toplum kuruluşları için “Katılımcı Toplum Analizi, Proje Tasarımı ve Yönetimi” konulu bir eğitim düzenledi.

Hayata Destek yöneticileri, altta belirtilmiş olan bilgi ve becerilerde bir artış sağlamak için uzman bir eğiticiyle çalıştılar:

● Katılımcı yaklaşımlar

● Toplulukları anlamak ve analiz etmek için katılımcı araçlar

● Hedef grupların ihtiyaçlarını tespit etmek ve onlara öncelik tanımak için katılımcı araçlar

● Faydalanıcıları toplum temelli projelerin tasarımı, planlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine dahil eden yaklaşımlar

Bu kapasite geliştirme eğitimi boyunca sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar, Katılımcı Öğrenme ve Eylem (Participatory Learning and Action - PLA) araçlarından beşini öğrenip uyguladılar.

Tarih: 2005

Yer: İstanbul

Katılımcı Sayısı: 8 sivil toplum kuruluşundan 14 katılımcı

İnsani Yardımın Temel İlkeleri Sertifika Programı

Hayata Destek, insani yardım alanında çalışabilecek kalifiye insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor. Amaç, Türkiye ve çevre ülkelerde meydana gelen...