English I
Afganistan
Afganistan

Nüfus: 29.835.392

Etnik Bileşim: Peştun %42, Tacik %27, Hazaralı %9, Özbek %9, Aymak %4, Türkmen %3, Baloç %2, diğer %4

Din: Sünni Müslüman %80, Şii Müslüman %19, diğer %1

GSYİH: $17.243.112.604 

Kişi başına GSYİH: $410

İnsani Gelişmişlik İndeksi: Sıra 172 

Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi: 48

Afganistan, hem iç çatışma hem de doğal afetler ve iklim değişikliklerine karşı oldukça savunmasız olmasıyla bilinir.
Sel, kaya ve toprak kayması, rüzgar ve kum fırtınaları, kuraklık, salgın hastalıklar, deprem ve çığ gibi doğal tehlikeler Afganistan'da sıkça görülür.
Doğal afetler Afganistan’da yılda yarım milyondan fazla insanı etkiliyor.  Güneyde, en az 500.000 insanın sağlık hizmetlerine erişimi yok ve 100.000’den fazla çocuk güvenlik eksikliği yüzünden aşılanamıyor.  Afganistan, sadece 1970 ve 1998 yılları arasında 57 büyük ölçekli doğal afet yaşadı. Bu doğal afetler sonucunda ölen insanların toplam sayısının 19.630 olduğu, bu afetlerden etkilenen insan sayısının da 3.361.178 olduğu tahmin ediliyor.
Birleşmiş Milletler Afganistan Destek Misyonu (UNAMA), ülkenin otuz yıl süren savaş döneminden sonra kendini toparlamasına ve işleyen bir hükümet kurulmasına yardımcı olmak için 2002 yılında kuruldu. 

Devam eden çatışmalara ve doğal afetlere bağlı ülke içi yer değiştirmeler, zaten kötüye giden insani durumu daha da kötü bir hale soktu. Ülke içinde yerinden edilmiş binlerce haneye ilave olarak ülke dışından 6 milyondan fazla Afgan mülteci kendi topraklarına dönmüş durumda.

Afganistan’da, halen yaşayabilecekleri bir yer arayışıyla hareket halinde olan insan sayısı bilinmiyor.

Doğal Tehlikeler: Hindikuş Dağlarında zarar verici depremler meydana gelir; sel; kuraklık
Ana Hastalıklar: Bakteriyel ve protozoal ishal, hepatit A ve tifo ateşi, sıtma, kuduz
Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler: Yerinden edilmiş kişiler: 132.246 - çoğunlukla güney ve batıda kuraklık ve istikrarsızlık yüzünden yerinden edilmiş Peştunlar ve Kuçiler (göçerler)