English I
Bangladeş
Bangladeş

Nüfus: 158.570.535

Etnik Bileşim: Bengalli %98, diğer %2 (etnik grupları, Bengalli olmayan Müslümanları içerir) (1998)

Din: Müslüman %89,5, Hindu %9,6, diğer %0,9 (2004)

GSYİH: $100.357.022.444  

Kişi başına GSYİH: $700

İnsani Gelişmişlik İndeksi: Sıra 146

Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi: 68

Bangladeş, tropik siklonlar, fırtına dalgaları, tornadolar, seller, kuraklıklar ve pek çok kişinin yaşamına ve geçimine ciddi zararlar veren büyük ölçekli nehir kenarı erozyonu gibi yüksek sayıda doğal afetle mücadele etmekte.  Yakın zamanda yapılan tahminlere göre dünyada meydana gelen kasırgaların %4’ü Bangladeş’i vuruyor. Ülkedeki hasar ve kayıp miktarı ise global toplamın %96'sına denk geliyor.

Kasım 1970’te, Bangladeş’in sahil bölgeleri 300.000’den fazla insanın ölümüne yol açan ve 2,5 milyar dolardan fazla zarara neden olan bir kasırga ile harap oldu. Daha yakın zamanda, 1988 ve 1998’de meydana gelen seller, bölge halkına çok büyük acılar getirdi. 1998 yılında, ülkenin yaklaşık üçte ikisi üç ay boyunca sular altında kaldığında, tarımsal üretim altüst oldu ve ülkenin ekonomisi bundan ciddi anlamda etkilendi.

Bangladeş pirinç üretiminde kendi kendine yetebilecek bir konumda olmasına rağmen, gıda güvenliği yakalanması zor bir hedef olmaya devam ediyor. Şu an için, Bangladeş’teki beş yaş altındaki çocukların %43 gibi ciddi bir sayısının gelişmesi, kötü beslenme alışkanlıkları ve besleyici gıdalara erişim eksikliği sonucu ortaya çıkan yetersiz beslenmeye bağlı olarak engellenmiş durumda.  Ortalama bir Bangladeşlinin beslenme düzeni, tüketilen kalorilerin %75’inin pirinçten gelmesi nedeniyle çeşitlilikten uzaktır. 

Bangladeş, Myanmar'ın kuzeyindeki Rakhin Devletinden gelen mültecilere ev sahipliği yapıyor.  Myanmar’da etnik, dilsel ve dini bir azınlığa mensup olan bu mülteciler, güneydoğu Bangladeş’te bulunan iki kampta yaşıyor. Şu anki nüfus, 1991’de Myanmar’dan gelen 250.000 mülteciden kalanlardan oluşuyor. Bangladeş’te Myanmar’dan gelen ve hiçbir yasal duruma sahip olmayan bir 200.000 kişinin daha olduğu ve bunların çoğunun kampların dışındaki köylerde yaşadığı tahmin ediliyor.

Doğal Tehlikeler: Kuraklık; siklonlar; yazın muson mevsiminde ülkenin büyük bir kısmını sel basması sürekli gerçekleşen bir durumdur
Ana Hastalıklar: Bakteriyel ve protozoal ishal, hepatit A ve E, tifo ateşi, dang humması ve sıtma bazı bölgelerde yüksek riske sahiptir, leptospiroz, kuduz
Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler: Mülteciler (geldikleri ülke): 26.268 (Myanmar)
Yerinden edilmiş kişiler: 65.000 (toprak çatışmaları, dini çatışmalar) (2007)