English I
Güney Sudan
Güney Sudan

Nüfus: 8.260.490

Etnik Bileşim: Dinka, Kakva, Bari, Azande, Şilluk, Kuku, Murle, Mandari, Didinga, Ndogo, Bviri, Lndi, Anuak, Bongo, Lango, Dungotona, Açoli

Din: Animist, Hıristiyan

GSYİH: Yok

Kişi başına GSYİH: Yok

İnsani Gelişmişlik İndeksi: Yok

Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi: 62

Kuzey ve güney Sudan arasındaki şiddetli iç savaş 21 yıl devam ettikten sonra 2005 yılında sona erdi.  Barış o günden beri sürüyor ancak yüz binlerce insanın yaşamlarını idame ettirmeye çalıştığı savaştan harap olmuş bölgelerde insani kriz durumu hüküm sürmekte.

Güney Sudan Cumhuriyeti’nin karmaşık afet durumundan çıkamamasının sebepleri arasında sel ve kuraklık gibi doğal afetler, eve dönüşün neden olduğu insan akını, yerinden edilmişlik ve can güvensizliği bulunuyor.  2010 yılının Ağustos ayında yaşanan seller yüzünden toplam 57.000 insan yer değiştirmek zorunda kaldı.

Güney Sudan Cumhuriyeti’nde gıda güvensizliği ciddi boyutlarda.  Güneyde, 890.000 insan ciddi gıda güvensizliği, 2,4 milyon insan ise orta derecede gıda güvencesizliği yaşıyor.  Kuzey Sudan’ın ticaret yollarını abluka altında tutması, temel gıda maddeleri ve yakıt fiyatlarının fahiş olmasıyla sonuçlanıyor.  Nüfusun yaklaşık %50’sinin temiz su kaynaklarına erişimi olmasına rağmen nüfusun sadece %9’u tuvalet imkanına sahip.

Çatışma bölgelerinde kapana sıkışmış yüz binlerce Sudanlı, giderek azalan gıda kaynaklarından ve insani yardımdan faydalanamıyor.  Darfur’da sivillerin korunması ciddi bir sorun olarak devam ediyor.  2,6 milyonun üzerinde yerinden edilmiş insan Darfur’a yerleşmişken 250.000’in üzerinde Darfurlu, Çad’daki mülteci kamplarında yaşıyor. Güvensizlik devam ediyor ve insanlar üzerinde evlerine geri dönme baskısı olmasına rağmen çoğunun evine dönmesi halen mümkün değil.

Doğal Tehlikeler: Seller ve kuraklıklar
Ana Hastalıklar: Bakteriyel ve protozoal ishal, hepatit A ve E, ve tifo ateşi, sıtma, dang humması, uyku hastalığı (African trypanosomiasis), şistozomiyaz, meningokoksik menenjit, kuduz
Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler: Mülteciler (geldikleri ülke): 21.000 (çoğunluk Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Etiyopya’dan) Yerinden edilmiş kişiler: 80.000