English I
Irak
Irak

Nüfus: 30.399.572

Etnik Bileşim: Arap %75-80, Kürt %15-20, Türkmen, Süryani veya diğer %5

Din: Müslüman (resmi) %9 (Şii %60-65, Sünni %32-37), Hıristiyan ve diğer %3

GSYİH: $82.150.312.821  

Kişi başına GSYİH: $2.565

İnsani Gelişmişlik İndeksi: Sıra 132 

Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi: 68  (2009)

Irak’ın pek çok bölgesindeki mevcut insani durum, yeni ortaya çıkan acil durumlar ve yerinden edilmişten ziyade uzun süredir devam etmekte olan yaptırımlar, çatışmalar, az gelişmişlik ve ihmaller sonucu ortaya çıkmış durumda. Mezhep çatışmaları kökenli şiddet olayları da Irak’ta oldukça yaygın görülüyor.
Son 30 yılda meydana gelen toplam 12 doğal afet ve bu doğal afetler nedeniyle yılda ortalama üç ölümün yaşanmasıyla Irak, doğal afetlere yatkın bir ülke sayılmıyor.  Ancak, geçtiğimiz on yıllarda Irak’ın çevresi, kaynak yönetimi ve çevre kirliliği konusundaki yanlış politikalar, seller, iç çatışmalar, altyapıda meydana gelen hasarlardan ciddi anlamda zarar gördü.

Irak’ın karşı karşıya kaldığı kuraklıkların en büyük sebepleri az yağış, su kaynaklarının yönetimindeki yetersizlikler, nüfus artışı (Irak’ın nüfusu 1970’ten bu yana üç katına çıkmıştır) ve kuraklığın etkileriyle mücadele etmek için kapsamlı bir stratejinin olmaması şeklinde sıralanabilir.  Uzun süren kuraklık koşulları, özellikle kuzey Irak’taki insanlar olmak üzere ülkedeki herkesin hayatını ciddi ölçüde etkiledi.

Su erişiminin kısıtlı olması, pek çok diğer etkiyle birlikte geçim kaynaklarının eksilmesine, ekin üretiminin azalmasına ve işsizliğin artmasına neden oldu.  Fakirlik, artan gıda fiyatları, ulusal seviyede yeterli gıda üretiminin yapılaması ve kuraklıkla birleştiğinde, çok sayıda insanı gıda güvensizliği ile karşı karşıya bırakmış durumda.

Artan şiddet olayları 2006 yılından bu yana 1,55 milyon Iraklının ülke içinde yerinden edilmesine neden oldu. Bununla birlikte yaklaşık 1,7 milyon Iraklı da diğer ülkelerde mülteci olarak bulunuyor.

Doğal Tehlikeler: Toz fırtınaları, kum fırtınaları, seller
Ana Hastalıklar: Bakteriyel ishal, hepatit A ve tifo ateşi
Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler: Yerinden edilmiş kişiler : 1,55 milyon (mezhep çatışmaları ve şiddet olayları nedeniyle)