English I
Pakistan
Pakistan

Nüfus: 187.342.721

Etnik Bileşim: Pencaplı %44,68, Peştun (Pahtun) %15,4%, Sintli %14,1, Sariaki %8,3%, Muhacir %7,57, Baloç %3,57, diğer %6,28

Din: Müslüman %95 (Sünni %75, Şii %20), diğer (Hıristiyanlar ve Hindular dahil) %5

GSYİH: $176.869.569.654

Kişi başına GSYİH: $1.050

İnsani Gelişmişlik İndeksi: Sıra 145

Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi: 65

Pakistan çok sayıda doğal afete karşı hassas durumda olan bir ülkedir.  Pakistan’ın neredeyse tümünde, düzenli olarak orta ila büyük şiddetteki depremler meydana geliyor.  Ülkenin sahil bölgeleri de siklonlara oldukça açık.  Pakistan, ülkenin tümünde çeşitli seviyelerde görülmekte olan kuraklıktan da zarar görüyor.  Kuralık görülen yıllar haricinde neredeyse her yıl, muson yağmurlarının nehirleri yataklarından taşırması nedeniyle seller yaşanmakta. 

Pakistan’ın kırsal nüfusunun %67’den fazlası, geçimleri için doğrudan veya dolaylı olarak tarıma bağlı.  Yüksek gıda fiyatları, Pakistan’daki gıda güvenliğini daha da kötüleştirerek 2008 yılında nüfusun %51’ini etkiledi.  Bu durum gün geçtikçe daha da kötüleşiyor.

Pakistan’da su kaynaklarının ve atık su hizmetlerinin durumu oldukça kötü. Kentsel bölgelerde sıklıkla yaşanan kesintiler ve atık su ıslah çalışmalarının kısıtlı olması bu durumun göstergeleri olarak sayılabilir.  Bu durum içme suyuyla geçen hastalıkların ciddi anlamda çoğalmasına neden olmakta.

Şiddet ve güvensizlik, Kuzeybatı Pakistan’da 2008’de başlayan ve günümüze kadar süren silahlı çatışmalar nedeniyle ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor.  Kuzeybatıda, bir milyondan fazla insan silahlı çatışmalar nedeniyle ülke içinde yer değiştirdi.  Yarım milyondan fazla Pakistanlı ise Sind Eyaletinde 2011'de meydana gelen seller yüzünden yerinden oldu.

Pakistan, çoğunluğu Afganistan’dan gelmiş olan yaklaşık 1,7 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu mülteciler, mülteci kamplarında ve kırsal bölgelerde yaşıyor.

Doğal Tehlikeler: Sık yaşanan depremler, siklonlar, şiddetli yağışlardan sonra İndus Nehri boyunca seller (Temmuz ve Ağustos aylarında)
Ana Hastalıklar: Bakteriyel ishal, hepatit A ve E, tifo ateşi, dang humması ve sıtma, kuduz
Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler: Mülteciler: 1.043.984 (Afganistan)
Yerinden edilmiş kişiler: 1,5 milyondan fazla (2011 yılında Sind’de meydana gelen seller ve Kuzeybatıdaki silahlı çatışmalar nedeniyle)