English I
Somali
Somali

Nüfus: 9.925.640

Etnik Bileşim: Somali %85, Bantu ve diğer halklar %15 (30,000 Arap dahil)

Din: Sünni Müslüman

GSYİH: $917.044.254

Kişi başına GSYİH: $150

İnsani Gelişmişlik İndeksi: Sıralama Yok

Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi: 51

Kuraklıklar ve seller, canlı hayvanlarda görülen salgınlarla birlikte, Somali’nin büyük bir kısmını etkileyen iki büyük tehlikedir. 

Somali’de halen devam etmekte olan iç çatışmalar, ölümlere, yaralanmalara ve büyük ölçekli iç göçlere neden olmakta.  Devam eden güvensizlik ortamı ve insan haklarının ve insani hukukun ihlal edilmesi, insanların içinde bulunduğu korkunç durumu daha da ağırlaştırıyor.  Güney Somali’nin büyük bir kısmını kontrol altında tutan silahlı grupların insani yardım kuruluşlarını tehdit etmesi insani kriz durumunu iyileştirme konusunda engel teşkil ediyor.  Şu an için ülkede 4 milyon kadar insan (neredeyse nüfusun yarısı), gıda güvenliğinden yoksun.

Birleşmiş Milletler, 2011’in Temmuz ayında güney Somali’nin bazı bölgelerinin kıtlık içinde olduğunu duyurdu.  Yılın sonunda ise etkilenen alan, tüm güney Somali’yi kapsayacak şekilde genişledi.

Güvenli suya erişim, Somali’de ciddi bir sorun.  Su tesislerinin iç savaş sırasında yok edilmesi ve yağmalanması, devam eden çatışmalar ve genel bakım eksikliği nedeniyle bu sorun giderek daha da ağırlaşarak büyüyor.  Nüfusun %65’inin yıl boyunca içme suyuna güvenli bir şekilde erişim sağlayamadığı tahmin ediliyor.

Somali halkının %50’si, sıhhi bir kanalizasyona sahip olmayan evlerde yaşıyor. Kötü hijyen ve çevre kirliliği, kadınlar ve çocuklar arasında görülen kolera gibi hastalıkların ana nedenlerinden biri.  Kolera, yaygın görülen bir hastalık ve özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde her yıl yüzlerce ölüme neden oluyor.

2011 yılının sonunda Somali’de yaklaşık 1,46 milyon yerinden edilmiş kişi, 6.900 sığınmacı ve 1.965 mülteci bulunmakta.

Doğal Tehlikeler: Tekrarlayan kuraklıklar; yaz mevsiminde doğu düzlüklerinde sıkça görülen toz fırtınaları; yağmurlu mevsimde seller
Ana Hastalıklar: Bakteriyel ve protozoal ishal, hepatit A ve E, tifo ateşi, dang humması, sıtma ve Rift Vadisi ateşi, şistozomiyaz, kuduz
Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler: Yerinden edilmiş kişiler : 1,4 milyon sivil (1988’den beri devam eden iç savaş ve kıt kaynaklar için verilen mücadele)