English I
Suriye
Suriye

Nüfus: 22.517.750

Etnik Bileşim: Arap %90,3, Kürt, Ermeni ve diğer %9,7

Din: Sünni Müslüman %74, diğer Müslüman (Alaviler ve Dürziler dahil) %16, Hıristiyan (çeşitli mezhepler) %10, Yahudi (Şam, Kamışlı ve Halep’te yaşayan küçük topluluklar)

GSYİH: $59.147.033.452 

Kişi başına GSYİH: $2.750

İnsani Gelişmişlik İndeksi: Sıra 119 

Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi:  75

Suriye, depremlere yatkın bir coğrafyaya sahiptir ve dünyanın bilinen en ölümcül depremlerinden biri bu topraklarda meydana gelmiştir. 1138 yılında gerçekleşen bu depremde ölenlerin sayısının 230.000 olduğu tahmin ediliyor.  Suriye için, kuraklık da yıkıcı bir doğal afet olarak karşımıza çıkıyor.  Yerli halkın 1,3 milyon gibi büyük bir kısmının kuraklıktan etkilendiği duyuruldu.  Suriye’nin geçmişte aktif olan iki volkanı Es Safa ve Türkiye sınırındaki isimsiz volkan, yüzyıllardır faaliyet göstermedi.

Birleşmiş Milletlere göre, Suriye’de 2-3 milyon insan gıda güvensizliği içinde. Bunun nedeni ise özellikle ülkenin kuzeydoğu kısmında yaşanan ciddi kuraklık felaketi. Suriye’nin kuraklıktan etkilenen doğu bölgelerinden binlerce insan kaçmış durumda. Kalanlar ise sınırlı gıda stoklarıyla hayatta kalmaya çabalıyor.  Kuraklık koşulları ülkenin arpa mahsulünü ciddi anlamda etkiliyor.

Suriye, su kaynakları az olan yarı kurak iklime sahip bir ülkedir.  Ülkede en fazla su tüketen sektör tarımdır. Kullanma suyu, toplam su kullanımının sadece %9’una karşılık geliyor.  Şehir suyu sistemleri, şehir bölgelerindeki evlerin yaklaşık %95'ini, kırsal alanlardaki evlerinse yaklaşık %80’ini kapsıyor.

Suriye, 2003’te ABD’nin başını çektiği işgal sonrasında Irak’tan kaçan mültecilerin en çok geldiği ülkelerden biri oldu. Somalililer, Sudanlılar ve Afganlardan oluşan daha küçük gruplar da Suriye'ye sığındı ve bunlar ülkede yaşayan en savunmasız mülteciler konumunda.

Esad karşıtı protestocularla hükümet güçleri arasında 2011 yılında patlak veren şiddetli çatışmalar nedeniyle, Suriyeliler Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi komşu ülkelerden sığınma talep ediyorlar.

Doğal Tehlikeler: Kuraklıklar, depremler, toz fırtınaları, kum fırtınaları
Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler: Mülteciler: 1-1,4 milyon (Irak); 522.100 (Filistinli mülteciler)
Yerinden edilmiş kişiler: 305.000 (çoğu 1967 Arap-İsrail savaşı sırasında Golan Tepelerinden göç etmiştir)